Aantekeningen Linux

Mounten

Mount –r /dev/sdb     /media/stick

 * -r voor read only

 

Haswaarde uitrekenen

Md5sum /dev/sdb  /home/user/bewijs/…txt
* sdb= stick            bewijs = de map voor bewijs materiaal, eerst aanmaken          ….txt = naam van bestand met haswaarde

Of

Sha1sum /dev/sdb > /home/michel/bewijs/image.dd

 

Bestand beveiligen

Chmod 444 /home/Michel/bewijs/…txt

 

Image maken

dd if=/dev/sdb of=/home/michel/bewijs/image.dd
let op! image beveiligen en dan haswaarde van image berekenen en vergelijken
dan stick unmounten:
umount /dev/sdb

 

image mounten

mount –t vfat -0 ro,noexec,loop /home/Michel/bewijs/image.dd   /media/stick